گیاه سانسوریام داره خشک می شه به نظرتون از چی می تونه باشه؟

این تاپیک از طرف فرهاد ایجاد شده است.

نظر های ارسال شده

شما هم با ارسال نظر خود دیگران را راهنمایی کنید.

دیگر تاپیک ها

بیشتر